KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
KANDIRA AKP BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI KÝM OLACAK?
Kocaeli’nin turizme açýlan penceresi olan Kandýra Ýlçesi son 5 yýldýr oldukça kötü yöne
KOCAELÝSPOR 2-0 MUÐLASPOR
Kocaelispor, bugün konuk ettiði Muðlaspor’u zorlanmadan geçti.
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLAÞIMI
AK Parti Kandýra Belediye Baþkan Aday Adayý Yakup Karaaslan sosyal medya hesabýndan yaptýðý p
TAHÝR BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi'n
Kandýra Namazgah Kültür Merkezi Açýldý
Kandýra Namazgah Kültür Merkezi Açýldý
Kandýra Namazgah Kültür Merkezi Açýldý
Kandýra’nýn köklü projelerinden olan Namazgah Kültür Merkezi ve Tema Park Mesire alaný 3 bin kiþilik iftar programýyla açýldý.
  Bu haber, 29 MAYIS 2018, SALI 10:14:38 tarihinde eklenmitir.

Kandýra’nýn köklü projelerinden olan Namazgah Kültür Merkezi ve Tema Park Mesire alaný 3 bin kiþilik iftar programýyla açýldý. Açýlýþ kurdelesini Kadýn Erkek Fýrsat Eþitliði Komisyon Baþkaný, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katýrcýoðlu, Kocaeli Milletvekili Ýlyas Þeker,  Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, Kandýra Kaymakamý Mehmet Ünal, meclis üyeleri ve ilçe protokolüyle birlikte kesen Kandýra Belediye Baþkaný Ünal Köken, Þehri Ramazanýn bereketi ve huzuruyla kurulan  iftar sofralarýnda birlik beraberlikle  hizmete sunduðumuz projemizin gururunu hissettiðimiz açýlýþýmýzýn  Kandýra’mýza hayýrlý olmasýný diliyorum dedi.

“Namazgah Kültür Merkezi 3 Bin Kiþilik Ýftarla Açýldý”

Namazgah Kültür Merkezi ve Tema Park Mesire alanýný Kandýra’ya kazandýran Kandýra Belediye Baþkaný Ünal Köken, Þehri Ramazan’da düzenledikleri iftar programýyla büyük bir açýlýþa imza attý dedi.

“Kocaeli’nin Ýncisi Kandýra, Sosyal Alanlarýna  Kavuþtu”

Baþkan Köken, Kocaeli’nin incisi olan Kandýra’mýzý sosyal alanýna kavuþturduklarýný vurguladý.

Baþkan Köken binlerce insana yaptýðý konuþmada “Konferans salonu, sinema salonu, düðün salonu, kütüphane gibi birçok sosyal donatý alanýný içinde barýndýran Namazgah Kültür Merkezimizde  daha þimdiden yüzlerce gencimiz mutluluða adýmlarýný attý dedi.

Baþkan Köken; “Namazgah Kültür Merkezi ve Tema Park, Kandýra’nýn Can Damarý Olacak”

Kandýra Belediye Baþkaný Ünal Köken, Kandýra’nýn can damarý olacak olan bu projenin ilçemizde büyük deðiþim yaratacaðýný düþünüyoruz. Açýk ve yeþil alanlarýn oluþturulmasýnda, koruma, onarým, yenileme konusunda özenli davrandýk.  Bahar aylarýnda çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin tema parkýmýzda gönül rahatlýðý ile sosyalleþtiði, aileleriyle birlikte piknik yaptýðý alanlar oluþturduk. Kandýra’mýzýn ihtiyacý olan her þeyi, geliþtirdiðimiz proje ve çalýþmalarla hayata geçirdik diyerek Namazgah Kültür Merkezinin ilçe için önemine deðindi. 

“Vatandaþlardan Baþkan Ünal Köken’e Teþekkür”

Vatandaþlarýn yýllardýr hasretle beklediði sosyal alaný projelendirerek tamamlayan Kandýra Belediye Baþkaný Ünal Köken’i ilgiyle dinleyen hemþehrileri, hizmetlerinden dolayý Baþkana teþekkürlerini iletti.

Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu ise konuþmasýnda Kandýra sevgisini dile getirerek yapýlan tüm proje ve çalýþmalarda rol model olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kocaeli Millletvekili Ýlyas Þeker, yapýlan hizmetleri ortaya koyduðumuzda Ramazan ayý yetersiz kalýr. Bu hizmetlerin hayata geçmesinde emeði olan Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu ve Kandýra Belediye Baþkaný Ünal Köken’e teþekkür ediyoruz dedi.

Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katýrcýoðlu ise konuþmalarýnda Ramazan ayýnda Kandýra’da olmaktan dolayý çok mutlu olduðunu, gelenekselleþen iftar yemeklerinde beraberiz diyerek iftar yemeklerini geleneksel hale getiren Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu ile Kandýra Belediye Baþkaný Ünal Köken’e teþekkür etti.

Yorumlar


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri KANDIRA NAMAZGAH MESÝRE ALANI, ,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Baðýrganlý
Cebeci
Babalý
Dikili
Sarýsu
Pembe Kayalar
Kovanaðzý
Kapri Koyu
Kefken
Kumcaðýz
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZELÝM TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kandýra Kefken Açýklarýnda 117 Mülteci Yakalandý
Gülþen - Yatcaz Kalkcaz Ordayým
Kandýra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Balýkçýlarla Karadeniz
Cem Yýlmaz Kandýra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
Serhat Duyar, KEFKEN MESÝRE ALANI, KANDIRA GASP, Karabük Süper Amatör Lig, Cebeci Köyü, ASKERÝ ÜCRET ZAMMI, KANDIRA MUHTAR, Sanayi Camii Ýnþaatý, Semih Kaya, uefa, Kocaeli Devlet Hastanesi, Lokmanlý Mahallesi, 2/B Araziler, Fikri Iþýk Kocaeli, KANDIRA AFRÝN, Kandýra Cebeci Plajý, Kandýra Halk Eðitim Müdürü, Veysel Eroðlu, KANDIRA TOKÝ EVLERÝ 2018, DEPREM EÐÝTÝMÝ, Kandýra Otogarý, Kandýra Belediyesi Kültür Müdürlüðü, BAÞAKÞEHÝR BURAK, Dr. Ayþe Zeynep Turan, KO-MEK ÜNAL KÖKEN, Milletvekili Adayı, KARADENÝZ LÝMANLARI, Ahmet Davutoðlu, WhatsApp IOS, Anadolu Teknik Lisesi Metem Rehber Öðretmeni Aydan Yýlmaz,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN