KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
KANDIRA AKP BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI KÝM OLACAK?
Kocaeli’nin turizme açýlan penceresi olan Kandýra Ýlçesi son 5 yýldýr oldukça kötü yöne
KOCAELÝSPOR 2-0 MUÐLASPOR
Kocaelispor, bugün konuk ettiði Muðlaspor’u zorlanmadan geçti.
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLAÞIMI
AK Parti Kandýra Belediye Baþkan Aday Adayý Yakup Karaaslan sosyal medya hesabýndan yaptýðý p
TAHÝR BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi'n
Büyükþehir Çiftçinin Yanýnda
Büyükþehir Çiftçinin Yanýnda
Büyükþehir Çiftçinin Yanýnda
Kocaeli Büyükþehir Belediyesi, kýrsal bölgelerde gerçekleþtirilen tarým ve hayvancýlýk faaliyetlerine desteðini sürdürüyor
  Bu haber, 12 Haziran 2018, SALI 11:20:03 tarihinde eklenmitir.

Kocaeli Büyükþehir Belediyesi, gerçekleþtirdiði projelerle, tarým ve hayvancýlýkla uðraþan çiftçinin yanýnda olmaya devam ediyor. Muhtarlýk Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý Kýrsal ve Tarýmsal Hizmetler Þube Müdürlüðü tarafýndan yüzde 50 hibe projesi kapsamýnda desteklenen ekim alanlarý ziraat mühendisleri tarafýndan kontrol ediliyor. 2018 ilkbaharýnda verilen mýsýr tohumlarýnýn ekim alanlarýndaki kontrolleri sýrasýnda çiftçilere yabancý ot ve zararlýlarla mücadele, gübreleme ekim ve toprak hazýrlýklarý hakkýnda bilgi veriliyor.

ÇÝFTÇÝLER MEMNUN

Kocaeli ili Kandýra, Körfez, Derince ve Ýzmit ilçelerinde dane ve slajlýk mýsýr çeþitlerinde verim ve kalite özelliklerini belirleme amaçlý deneme çalýþmasý yapýlýyor. Bu kapsamda 23 ayrý noktada kontrol parselleri oluþturuldu. Oluþturulan deneme parsellerinin kontrolleri düzenli olarak yapýlýyor. Bahçeleri ve ürünleri ile yakýndan ilgilenilen çiftçiler, saha kontrol çalýþmalarýndan ve hibe destek projelerinden memnun olduklarýný belirtiyorlar.

HASTALIKLARLA MÜCADELE

Kandýra’nýn Ömerli mahallesinde 12 dekar mýsýr tarlasý ve 3 dönüm yonca tarlasý kontrol edildi. Çiftçilere yabancý ot mücadelesi ve gübreleme hakkýnda bilgiler verildi. Kocakaymaz mahallesinde ise 7 dekar nohut tarlasý ve 7 dekar fýndýk bahçesi kontrolü yapýlarak, Fungal hastalýklar ve zararlarýyla mücadele yöntemleri hakkýnda bilgiler verildi.

BÝLGÝLENDÝRME YAPILIYOR

Körfez ilçesi Himmetli ve Cuma mahallelerinde tohum ve fidan desteði almýþ olan 3 çiftçinin toplamda 17 dekar mýsýr tarlasý ve 10 dekar ceviz bahçesinin kontrolü yapýlarak, zararlýlar hakkýnda bilgi verildi. Cuma mahallesinde 6 dekar mýsýr deneme tarlasýnýn kontrolü yapýldý. Kontrol esnasýnda bitkilerin çýkýþ durumlarýna bakýlarak hastalýk ve zararlý kontrolleri yapýldý. Ayrýca çiftçilere ceviz yetiþtiriciliðinde gübreleme, budama, ilaçlama, sulama, tarým sigortasý konularýnda Kocaeli Büyükþehir Belediyesi’nin destekleri hakkýnda bilgiler verildi.

Yorumlar


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri KBB, KBB 2018, KANDIRA ÇÝFTÇÝ, ÇÝFTÇÝ 2018, ÇEFTÇÝ DESTEKLEMELERÝ 2018,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Baðýrganlý
Cebeci
Babalý
Dikili
Sarýsu
Pembe Kayalar
Kovanaðzý
Kapri Koyu
Kefken
Kumcaðýz
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZELÝM TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kandýra Kefken Açýklarýnda 117 Mülteci Yakalandý
Gülþen - Yatcaz Kalkcaz Ordayým
Kandýra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Balýkçýlarla Karadeniz
Cem Yýlmaz Kandýra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
KANDIRA ÝZMÝT DUBLE YOLU, Baðýrganlý Halk plajý, Sarýsu, Kandıra Çayırköy, Julia Pereira, Kandýra Ýzci Kampý, 800 Kandýra Ýzmit, Topluca Köyü, KIDEM TAZMÝNATI, YOK ARTIK, Ölüm Yolu, Hayatý Tesbih Yapmýþým, GRAM ALTIN 2018, Yaðmur Yaðýþý, NÝHAT DOÐAN, Akçakoca Ýlköðretim Okulu, Atletico Madrid, Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, Baklava kilo aldýrmaz mý, Ercan Yazýcý, BABALI YOLU, Süper Lig A Grubu, KEFKEN MÝÇO KOYU, Tuðba Özay, Kandýralý Þehit, Kandýra Kameriye, Tütünçiftlik Kasr-ý Çakýr Restoran, Ýzmir Çeþme, Esra Ceyda Kardeþler, Genç,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN