KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
KANDIRA AKP BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI KÝM OLACAK?
Kocaeli’nin turizme açýlan penceresi olan Kandýra Ýlçesi son 5 yýldýr oldukça kötü yöne
KOCAELÝSPOR 2-0 MUÐLASPOR
Kocaelispor, bugün konuk ettiði Muðlaspor’u zorlanmadan geçti.
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLAÞIMI
AK Parti Kandýra Belediye Baþkan Aday Adayý Yakup Karaaslan sosyal medya hesabýndan yaptýðý p
TAHÝR BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi'n
Baþkan Ünal Köken,Bir Lüks Daire Daha Aldý
Baþkan Ünal Köken,Bir Lüks Daire Daha Aldý
Baþkan Ünal Köken,Bir Lüks Daire Daha Aldý
Kocaeli Barýþ Gazetesi’den Yýlmaz Karabýyýk’ýn haberine göre, Kandýra Belediye Baþkanlýðý maaþý dýþýnda baþka bir geliri olmadýðý bilinen Ünal Köken, Ýzmit Umutkent’teki lüks dairesi dururken ayný yerden 650-700 bin lira deðerinde bir dubleks daire satýn aldý.
  Bu haber, 24 Temmuz 2018, SALI 15:56:16 tarihinde eklenmitir.

Kocaeli Barýþ Gazetesi’den Yýlmaz Karabýyýk’ýn haberine göre, Kandýra Belediye Baþkanlýðý maaþý dýþýnda baþka bir geliri olmadýðý bilinen Ünal Köken, Ýzmit Umutkent’teki lüks dairesi dururken ayný yerden 650-700 bin lira deðerinde bir dubleks daire satýn aldý.

30 Mart 2014 yýlýna kadar pek çoðumuzun adýný duymadýðý bir isim Kandýra Belediye Baþkaný Ünal Köken… 

Baþkan aday adayý olduðunda þans dahi verilmiyordu kendisine ancak AKP, onu aday gösterdi, seçimi kazandý. 1991 yýlýnda Kandýra Ýmam Hatip Lisesi’nden mezun olmuþtu Köken, ayný yýl Teksen köyüne imam hatip olarak atanmýþtý. O artýk bir din adamýydý. Ardýndan Ahmethacýlar köyüne tayini çýktý. 1997 yýlýnda ÝÞKUR’da memur olarak göreve baþladý, artýk din adamý deðildi. 2005 yýlýna kadar memur ve þef olarak görev yaptý. 2005 yýlýnda eski Bekirpaþa Belediyesinde baþkan yardýmcýlýðý görevinde bulundu ancak baþkan yardýmcýlýðý 6 kadar sürdü. ÝSU Genel Müdürlüðüne Satýn Alma Müdürü olarak atanan Köken, 3 yýllýk görevinin ardýndan 4 yýl kadar da Ticari Ýþler Daire Baþkanlýðý yaptý. Elif Köken ile evli olan Ünal Köken, 4 yýldýr Kandýra’yý yönetiyor.

EÞÝ BELEDÝYEDE ÝÞE ALINMIÞTI

Zaman zaman türlü þikayetlerle geldi gündemimize Köken… Özellikle baþkan yardýmcýlarý ve müdürlerini deðiþtirmesiyle adýndan söz ettirdi. Köken’i gündeme taþýyan en dikkat çekici konu ise eþi Elif Köken’in, Ýzmit Belediyesince Kadýn Sosyal Yaþam Merkezine Genel Koordinatör olarak alýnmasýydý. Evet, bir belediye baþkanýnýn eþi baþka bir belediye baþkaný tarafýndan resmen üst düzey bir yönetici olarak dolgun maaþla iþe alýnmýþtý. Bu olayý haberleþtirdikten sonra konuya vakýf olan kimi AKP’liler, durumu dönemin Baþbakaný Ahmet Davutoðlu’na bildirdi ve Elif Köken alelacele istifa etmek durumunda kaldý. Ne Ýzmit Belediyesi ne de Ünal Köken’den konuya dair þu güne dek tek bir açýklama yapýlmadý. Zaten yapabilecekleri de bir açýklama da yoktu, daha doðrusu bu olayýn izahý yoktu.

KENT KONUT’UN LÜKS PROJESÝ

Evet, Ünal Köken’in 1991 yýlýndan bu yana çalýþtýðý yerleri saydýk. 27 yýldýr bir fiil çalýþýyor. Þu anda aldýðý maaþ da öyle çok uçuk deðil aslýnda. Nüfusa göre hesap yapýldýðý için 50 bin 500 civarýnda nüfusa sahip Kandýra’da baþkanýn aldýðý maaþ 8-10 bin lira arasýnda. 4 yýl boyunca aldýðý maaþý hiç harcamasa birikecek olan para 500 bin lirayý bulmuyor ama göründüðü üzere Baþkan Köken, paraya kýyan biri, harcarken pek cimrilik yapmýyor. Buna raðmen Kent Konut’un yaptýðý lüks projelerden olan Ýzmit Umutkent’te yaklaþýk 550 bin lira deðerinde bir dairesi var Köken’in, Kandýra’da ise kirada oturuyor. Daha önce çalýþtýðý kurumlarda belli ki birikim yapmýþ, 550 bin lira deðerinde bir daire almýþ! Ama birikimi bu kadarla da sýnýrlý deðilmiþ Köken’in meðer… Bir daire ile yetinmeyen Köken, yine Umutkent’te bir daire daha satýn almýþ yaklaþýk 1 ay kadar önce, üstelik dubleks. Umutkent’te dubleks daire fiyatlarýnýn 650-700 bin lira civarýnda gittiði söyleniyor. 1 aydýr dairede tadilat var.

UMUTKENT, TARTIÞMA KONUSU OLMUÞTU

Umutkent, CHP’liler tarafýndan 2013 yýlýnda gündeme getirilmiþ, Büyükþehir Belediyesinin yan kuruluþu olan Kent Konut’un durumu iyi olmayan aileler için konut projeleri hazýrlamasý gerekirken lüks daireler inþa etmesi tepkilere neden olmuþtu. Dönemin CHP Büyükþehir Belediye Meclisi Grup Baþkan Vekili Av. Fahri Örengül, “Umutkent’te kamu vicdaný sýzladý. Kent Konut’a büyük yetkiler verip yerli müteahhitleri yok ederek ekonomiyi bozmaya çalýþýyorlar. Büyükþehir’in Kent Konut ile ilgili aldýðý bütün kararlar karanlýktýr” demiþti. O lüks dairelerden birinin de Ünal Köken tarafýndan alýndýðý kimi kesimler tarafýndan biliniyordu. Umutkent, þimdi, Ünal Köken’in aldýðý lüks dubleks daire ile gündemde. Köken, diðer dairesini satacak mý, bu lüks dubleks kaç paraya mal oldu? Merak ediliyor. Ne diyelim hayýrlý olsun!

Kaynak : KOCAELÝ BARIÞ GAZETESÝ

Yorumlar
Yorum  Nihat
ye kürküm ye
ye kürkün yee ne diyelim....
Yorum  caner
görünen
bu neki bu sadece görünen tarafý.... ya görünmeyenler..... uyuma kandýra adam kandýr ayý soydu.....
Yorum  Selami
Kandýra
kandýra da ne dolaplar dönüyor al gülüm ver gülüm... anladý gideceðini ne koparýrsam kâr sayýyor... Allah korkusu yok bunda.....


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri ÜNAL KÖKEN, ÜNAL KÖKEN DAÝRE,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Baðýrganlý
Cebeci
Babalý
Dikili
Sarýsu
Pembe Kayalar
Kovanaðzý
Kapri Koyu
Kefken
Kumcaðýz
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZELÝM TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kandýra Kefken Açýklarýnda 117 Mülteci Yakalandý
Gülþen - Yatcaz Kalkcaz Ordayým
Kandýra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Balýkçýlarla Karadeniz
Cem Yýlmaz Kandýra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
UEFA CEZA, Onur Candan, Kandýra Arazi, Sinem Kobal, Ömeraðzý Burnu, Aday Adayý, Kandýra TOKÝ, Arazi, Ýlyas Tonguç, Kar Lastiği Kontrolü, Kandýra Pazarý, beþiktaþ, ÇÝFTLÝK BANK NEDÝR, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü, Kandýra Saadet Partisi, Amir Ateþi, Denetim, Travesti, Kandýra Defne Tohumu, TÝyatro Bileti, Ýzmit-Kandýra, Kocaeli Bilrikspor, Saðlýk Eski Bakaný Kazým Dinç, TOKÝ KANDIRA SONUÇLARI, Kemal Kýlýçdaroðlu, Robin Van Persie, Orhaniye Kuloðlu Köyü, Hadise Sevgilisi, gol, Ýzmit Belediye Baþkaný Nevzat Doðan,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN