Ana Sayfa Arama Galeri Video
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

Kandıra Akdurak Mahallesi’nde Satılık Daire

Kandıra Mal Müdürlüğü tarafından 96 m² daire satılacak.

Kandıra Mal Müdürlüğü tarafından

Amme borçlarından dolayı haciz edilerek satışına karar verilen aşağıda türü ve özellikleri ile satış şartları yazılı gayrimenkul 6183 sayılı A.A.T.U. Kanununun 94 üncü maddesine gereğince açık arttırma sureti ile satılacaktır.
1) Adres: Satışa konu gayrimenkul Kocaeli ili, Kandıra İlçesi, Akdurak Mah. Gündoğdu Sokak No:33/3 adresinde, 263 ada 293 parselde bulunmaktadır.

2) Cinsi ve Özellikleri: Söz konusu taşınmaz Kandıra Tapu Müdürlüğü’nün kayıtlarında Akdurak Mah. 263 ada 293 parsel, 3 nolu bağımsız bölümde yer almaktadır. Gayrimenkul 96 m² yüz ölçümlü olup, arsa vasıflı ana taşınmazı üzerinde yer almaktadır. Parselde kat irtifakı kuruludur. Uygulama İmar Planı dahilinde “Ticari Alada kaldığı tespit edilmiştir.Tapuda tam hissesi mükellefe aittir. Parsel üzerinde fiilen 1 adet betonarme bina bulunmaktadır. Bina zemin + 3 normal kat + çatı piyesinden oluşmakta olup satışa konu mesken zemin katta yer almaktadır. Binada toplam 12  mesken bulunmakta olup satışa konu mesken 96 m² dir. Dış cephesi bakımlı ve boyalıdır.

3) Satış Komisyonunca Biçilen Rayiç Değer: 1.330.000,00 TL                                                    

4) Arttırmaya İştirak İçin Alınacak Teminatın Miktarı ve Nevi:
-Arttırmaya iştirak edenlerden biçilen değerin %7,5 nispetinde 99.750,00- TL para veya    
6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 10 uncu maddesinin 1 ile 4 üncü bentlerinde yazılı,
– Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları.
– Hazine Müşteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
– Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat (Teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile değerlendirilir.) kabul edilir.

5) Gayrimenkul Satışının Yapılacağı Yer, Gün, ve Saati: Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Gayrimenkul Satış Komisyonu 10/07/2023 Tarihi Saat 10:00’te açık arttırma suretiyle yapılacaktır. İlk ihalede satışın gerçekleşememesi halinde ikinci ihale 7 gün sonra 17/07/2023 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.       

6) Gayrimenkul satış şartnamesi Kandıra Mal müdürlüğü Satış Servisinden temin edilebileceği gibi bu dairenin ilan panosundan da görülebilir.

7) Satışa iştirak edeceklerin teminat tutarı veya bu miktardaki değerleri en geç 10/07/2023 Pazartesi günü ve 09:00’a kadar vezneye yatırarak veya teslim ederek, alındının Gayrimenkul Satış Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir..

8) Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen değerin %75 ini bulmadığı ve şayet arttırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla arttırma 7 gün daha uzatılarak 17/07/2023  tarihinde Pazartesi  günü aynı mahalde ve aynı saatte tekrar arttırmaya çıkarılarak en çok arttırana ihale edilecektir.Ancak ihale bedeli rüçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması şarttır. Aşmazsa satış yapılmayacaktır.

9) İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu,

İLAN OLUNUR.